Oct 6, 2022
ช่วงพีคของทุกปี GISTDA เทียบพื้นที่น้ำท่วมปี 2554 – 2564 – 2565 ต่างกัน 3 เท่า

GISTDA เปรียบเทียบพื้นที่อุทกภัยไทยช่วงเดือนกันยายน 2554, 2564 และ 2565 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในตอนนี้ยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

วันที่ 6 ต.ค. 2565 มีรายงานว่า GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมแสดงเหตุการณ์อุทกภัยของเดือนกันยายนปี 2554, 2564 และ 2565 พบว่าปี 2554 มีปริมาณอุทกภัยขังทั่วประเทศ จำนวน 15,996,150 ไร่, ปี 2564 จำนวน 5,648,252 ไร่ และในปี 2565 (ปัจจุบัน) พบพื้นที่น้ำท่วมขังจำนวน 5,331,739 ไร่ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในตอนนี้ยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

เหตุการณ์น้ำในตอนนี้ หลายๆคนกังวลเป็นอย่างมากว่าจะท่วมหนักเหมือนเมื่อ 10 ปีก่อนหรือไม่ เหตุเพราะว่าด้วยปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายก่อให้เกิดน้ำสะสมในหลายพื้นที่ ประกอบกับพายุโนรูที่เพิ่งจะแผลงฤทธิ์ไปสดๆร้อนๆนำมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและอุทกภัยในหลายพื้นที่

อีกทั้งปริมาณน้ำในลำน้ำและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มล้นแล้ว นำมาซึ่งก่อให้เกิดอุทกภัยเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลพวงทุกหนทุกแห่งทำความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แถบที่ลุ่มน้ำชีและแถบที่ลุ่มน้ำมูลที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้น น้ำระบายไม่ทัน รอการระบาย สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องเฝ้าระวัง คือปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ที่จะทำให้อุทกภัยเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

หากมองย้อนกลับไปในช่วงของปี 2554 และปี 2564 ของเดือนกันยายน จะเห็นได้ว่าปี 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่น้ำท่วมขังมากกว่าปี 2565 แต่ว่าทั้งนี้ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นทำให้ฝนมาเร็วกว่าปี 2564

ช่วงพีคของทุกปี GISTDA เทียบพื้นที่น้ำท่วมปี 2554 - 2564 - 2565 ต่างกัน 3 เท่า

ส่องมวลน้ำรายภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปีมหาอุทกภัย 2554 กับปีปัจจุบัน 2565

เดือนกันยายน 2554

ภาคเหนือ 350,015 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,412,704 ไร่
ภาคกลาง 9,702,429 ไร่
ภาคตะวันออก 1,207,294 ไร่
ภาคตะวันตก 258,127 ไร่
ภาคใต้ 65,581 ไร่

เดือนกันยายน 2565

ภาคเหนือ 154,456 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,955,311 ไร่
ภาคกลาง 2,814,646 ไร่
ภาคตะวันออก 147,844 ไร่
ภาคตะวันตก 259,481 ไร่
ภาคใต้ 0 ไร่

More Details